Psychologia

Posted on paź 7 2014 - 4:28pm by admin

Nasz stan psychiczny ma również duży wpływ na nasze zdrowie. Młodym działem psychologii, który zajmuje się badaniem wpływu zjawisk psychicznych na stan naszego zdrowia jest psychologia zdrowia. Zjawiskami, problemami, rzeczami, pojęciami, które są związane ze zdrowiem są między innymi: agresja, bezrobocie, biorytmy, bunt, brak więzi emocjonalnej, chorobliwa zazdrość, ciekawość, egoizm, emancypacja, fetyszyzm, fobie, frustracje, hipochondria, idolomania, jąkanie się, karanie, kłamstwo, kompleksy, krytycyzm, kryzys wieku średniego, różnego rodzaju lęki, mania, motywacja, nadmierne pobudzenie, natręctwa, nienawiść, obojętność, panika, płacz, podświadomość, presja czasu, przemoc, samotność, rozwód, relaksacja, sen, separacja, seksualność, skąpstwo, skłonność do depresji, smutek, stres, śmiech, tolerancja, twórczość, umieranie, utrata partnera życiowego, wrażliwość, wstyd, wykorzystywanie seksualne, wyobcowanie, zahamowania, zbrodnia, życie z bólem. Jak widać nasz stan zdrowia zależy od wielu czynników, które są związane z psychologią