Opieka zdrowotna

Posted on lis 8 2014 - 12:28pm by admin

Dokładnie chodzi tutaj o system opieki zdrowotnej na terenie naszego kraju. Jest to swoisty zespół osób, a także instytucji, których głównym zadaniem jest zapewnienie opieki zdrowotnej ludności zamieszkującej dany teren, w tym przypadku Polskę. Jest on oparty na modelu ubezpieczeniowym. Zgodnie z naszą konstytucją każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Zapewniony jest między innymi równy dostęp do wszelkiego typu świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane przez środki publiczne. W systemie tym znaleźć można następujących uczestników, jak: świadczeniobiorców, czyli pacjentów, instytucję ubezpieczenia zdrowotnego, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), świadczeniodawców (zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, pielęgniarskie, położnych), apteki i innych, a także organy kontroli i nadzoru oraz Ministerstwo Zdrowia. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej praktycznie w każdej dziedzinie medycyny i w ogóle życia codziennego, związanej ze zdrowiem i życiem człowieka.