Opieka zdrowotna

Posted on lis 8 2014 - 12:33pm by admin

Przede wszystkim chodzi tutaj o system opieki, głównie na terenie naszego kraju. Terminem ty określa się przede wszystkim zespół osób, jak i instytucji, które głównie mają za zadanie zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną ludności, która zamieszkuje dany teren, przede wszystkim obywatelom, ale nie tylko. Nasz system oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Każdy obywatel naszego kraju ma prawo do ochrony zdrowia i życia zgodnie z Konstytucją RP. Wiele świadczeń jest pokrywanych ze środków publicznych. Zarówno ich warunki, jak i zakres określone są przez ustawę/y. W Polsce jest to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uczestnikami tego systemu opieki zdrowotnej są przede wszystkim: pacjenci określani jako świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy, a w tym zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, pielęgniarskie i położnicze, apteki i inne; instytucje ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), a także Ministerstwo Zdrowia i organy kontroli oraz nadzoru.