Upośledzenia umysłowe

Posted on lis 8 2014 - 12:25pm by admin

Najczęściej dzieli się je na lekkie, umiarkowane oraz znaczne. Innymi nazwami są niepełnosprawność intelektualna czy obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego. Są to swoiste zaburzenia rozwojowe, które polegają przede wszystkim na znacznym obniżeniu poziomu funkcjonowania pod kątem intelektualnym. W tym zakresie mieszczą się też zaburzenia adaptacyjne. Na świecie, szczególnie na terenie Wielkiej Brytanii, pojawiły się też inne terminy zastępcze, które odnoszą się do wybranych aspektów tego zagadnienia, jak oligofrenia, upośledzenie umysłowe, niedorozwój umysłowy, upośledzenie rozwoju psychicznego, jego zahamowanie, obniżona sprawność psychiczna czy osłabienie rozwoju umysłowego.