Pedagogika specjalna

Posted on lis 8 2014 - 12:25pm by admin

Jest to jeden z działów pedagogiki, kierunku studiów. W tym wypadku podstawowym obiektem badań i w ogóle działań jest człowiek, który wymaga wsparcia oraz pomocy dla przekroczenia różnych trudności, które blokują go w codziennym życiu fizycznie, jak i w funkcjonowaniu społecznym. Ważne są tutaj procesy rewalidacji i resocjalizacji. Pedagogikę specjalną można podzielić na następujące działy, a mianowicie pedagogikę: rewalidacyjną, leczniczą, zdolnych i uzdolnionych, korekcyjną oraz resocjalizacyjną.