Choroby UN

Posted on lis 8 2014 - 12:25pm by admin

Inaczej określa się je jako choroby neurologiczne. Zalicza się tutaj wszystkie schorzenia, które związane są z nieprawidłowym organicznym funkcjonowaniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, lub obu jednocześnie. Najczęściej wymienia się wśród nich następujące choroby: padaczka, stwardnienie zanikowe boczne, udar mózgu, migrena, encefalopatia wątrobowa, zapalenie opon mózgowych, klasterowy ból głowy, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, Guillaina-Barrego, Creutzfeldta-Jakoba i wiele innych.