Niepełnosprawność

Posted on lis 8 2014 - 12:33pm by admin

Określa się tak długotrwały stan, kiedy to pojawiają się określone ograniczenia w normalnym, prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Najczęściej ograniczenia te powstają poprzez obniżenie sprawności fizycznej lub psychicznej. Może to być utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna organizmu. Owa utrata może być całkowita, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana (na stałym poziomie przez cały czas) lub progresywna (postępująca). Dodatkowo oprócz wymienionych wyżej niepełnosprawności często pojawia się też od razu niepełnosprawność społeczna. Okazuje się, że niepełnosprawność jest obecnie jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności są wady wrodzone, choroby przewlekłe (najczęściej zakaźne) lub nagłe, jak wypadki, zatrucia czy urazy różnego typu. Jednocześnie wyróżnia się różnego typu obniżenia sprawności jako owe niepełnosprawności, jak na przykład obniżona: sprawność zmysłowa, intelektualna, społeczna, komunikacyjna, ruchowa, psychofizyczna i inne.