Autosugestia

Posted on paź 7 2014 - 4:08pm by admin

To metoda terapeutyczna, która w skrócie polega na intensywnej koncentracji na upragnionym przez pacjenta celu. Zastosowanie autosugestii to choroby przewlekłe, chroniczny ból, astma, nowotwory, rehabilitacja po wypadkach, udarach, zawałach, nerwica, depresyjne usposobienie oraz zaburzenia osobowości. Ucząc się tej metody uczymy się „rozmawiać sami ze sobą”, rozwijamy przekonanie, że choroba z którą się zmagamy jest uleczalna oraz że potrafimy samodzielnie sobie z nią poradzić. Trening autogenny oraz trening mentalny sportowców wyczynowych to znane formy autosugestii, które są stosowane przez ludzi zdrowych. Poprzez ta metodę pacjent uczy się przezwyciężać trudności, które wyniknęły z przejściowych niedyspozycji, albo powstały wskutek długotrwałej choroby. Autosugestia powinna być z reguły stosowana pod kontrolą psychoterapeuty, psychologa lub psychiatry. Niezbędne jest tu bowiem ogromne wyczucie i doświadczenie. W niektórych krajach metoda ta jest stosowana w centrach rehabilitacji, w klinikach chorób przewlekłych, szpitalach onkologicznych.