Kinezyterapia

Posted on lis 8 2014 - 12:19pm by admin

Jest to swoiste leczenie ruchem, dokładnie gimnastyka lecznicza. Może być ona wykonywana albo samodzielnie przez pacjenta, albo pod okiem rehabilitanta lub też wyłącznie przez niego na ciele pacjenta, jeśli ze względu na chorobę nie jest on w stanie wykonać ich sam. Podstawą kinezyterapii są ćwiczenia ruchowe, które mają wpływ na cały organizm, w tym na usunięcie niesprawności fizycznej czy na przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Może być ona miejscowa lub ogólna; czynna lub bierna. Wyróżnia się między innymi ćwiczenia: bierne, izometryczne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu, czynne, wyciągi, synergistyczne, oddechowe, ogólnokondycyjne, gimnastyki porannej, w wodzie i wiele innych.