Joga

Posted on lis 8 2014 - 12:19pm by admin

Są to ćwiczenia, które stosowane były dawniej tylko i wyłącznie w buddyzmie, zgodnie z filozofią indyjską, a obecnie znane i uprawiane na terenie praktycznie całego świata. Celem jest wykorzystanie związków między ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Wyróżnia się kilka rodzajów jogi, między innymi pod względem chronologicznym na: archaiczną, przedklasyczną, klasyczna, epicką, postklasyczną i jogę dwudziestego wieku. Jednocześnie wyróżnia się też kilka rodzajów jogi względu na prezentowane przez nie ścieżki i tak na przykład: bhakti joga, dźńana joga, hatha joga, karma joha, krija joga, kundalini joga, laja joga, mantra joga, radża joga oraz sahadźa joga.