Seksoholizm

Posted on lis 8 2014 - 11:16am by admin

Inaczej mówiąc jest to uzależnienie seksualne, czy też od seksu. Ta jednostka chorobowa obejmowała będzie przymus angażowania się w zachowania, których podłoże jest co najmniej seksualnym, co będzie mogło mieć destrukcyjny wpływ na życie społeczne i emocjonalne danej jednostki. Zaliczyć do tego będziemy mogli masturbację, natręctwa seksualne, częstą zdradę oraz oglądanie pornografii. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, także w przypadku tego będzie się ono wiązało z zniekształconym myśleniem oraz racjonalizowaniem, bronieniem siebie oraz swojego zachowania.