Aspekty społeczne

Posted on lis 8 2014 - 11:02am by admin

Lista substancji, których przyjmowanie przez ludzi wywoływać będzie zaburzenia percepcji, czy też prowadzić będzie do uzależnienia jest dosyć długą, jednak posiadają przyzwolenie społeczne nie będą one klasyfikowane do grupy narkotyków. W różnych kulturach podział ten będzie wyglądał inaczej. Polska należeć będzie do tego z okręgów kulturowych gdzie mianem narkotyków nie będziemy określać takowych substancji jak leki przeciwbólowe, kofeina, alkohol, czy też nikotyna zawiera w papierosach, mimo faktu, że posiadają one udowodnioną szkodliwość oraz potencjał uzależniający, który często jest o wiele większym niż w przypadku innych substancji, które są zakazane, dotyczyć będzie to przede wszystkim samej nikotyny. Oprócz tych wymienionych, także wiele substancji psychoaktywnych syntezowanych jest przez nas organizm, co jest zjawiskiem całkowicie normalnym. Do substancji takich zaliczymy niektóre z hormonów. Jeśli chodzi o rozprowadzanie zakazanych używek jest ono całkowicie zabronione. Oczywiście ich dostanie jest i tak możliwe, jednak wymaga to dużych starań, znajomości i większego wkładu pieniężnego. W przypadku naszego kraju jak i wielu innych także samo posiadanie narkotyków jest nielegalne i grozić będzie grzywną, czy też dosyć wysoką karą więzienia. Szczególnie wzbudza to sprzeciw wśród miłośników marihuany, którzy twierdzą, że jej spożywanie jest nieszkodliwe i będzie posiadało o wiele mniej uzależniające właściwości niż na przykład w przypadku nikotyny.