Narkomania

Posted on lis 8 2014 - 11:25am by admin

Definicja narkotyku sama w sobie nie jest ścisłą oraz dokładną, w różnych kręgach kulturowych inne substancje uznane zostaną za narkotyk, inne za używki i tak dalej. Jaka nie byłaby jednak ich specyfikacja, prawdą jest, że będą one uzależniającymi, w większym, czy też mniejszym stopniu, ale będą uzależniać i większość z nich będzie posiadała destrukcyjny wpływ na człowieka, gdzie brak reakcji społeczeństwa, czy też nieopamiętanie się samej osoby uzależnionej może prowadzić prędzej czy później do śmierci z powodu przedawkowania, wycieńczenia organizmu, z powodu różnego rodzaju chorób, między innymi wenerycznych i tak dalej. Osoby uzależnione na samym początku mogą być normalnymi ludźmi żyjącymi pośród nas. Im lepsza ich sytuacja finansowa tym wcześniej na jaw wyjdzie, że uzależnieni są od narkotyków. Przełom to moment kiedy zaczynają kończyć się pieniądze, kiedy z domu nie ma już co wynieść i trzeba zacząć kraść. Jest to kolejny stopień społeczne degradacji, jednak wiele osób uzależnionych od narkotyków nie zwraca na to uwagi, gdyż ślepo zapatrzeni są w kolejną działkę amfetaminy, heroiny, czy też cięższych narkotyków. Prędzej czy późnej dochodzi do całkowitego zezwierzęcenia, gdzie chodzi już tylko o zdobycie pieniędzy na kolejną działkę i zapomnienie przez krótkie chwile o całym otaczającym świecie.