Odchudzanie

Posted on lis 7 2014 - 4:26pm by admin

Odchudzanie jest ogólnym ujęciem procesu, który będzie polegał przede wszystkim na zmniejszeniu wagi, do takiej jej stanu, gdzie będzie ona zadowalającą dla danej osoby. Proces ten w czysto biologicznym ujęciu zmierzał będzie natomiast do poprawienia trawienia, zwiększenia ilości spalanej tkanki tłuszczowej i tworzenia masy mięśniowej. Odchudzanie ma także na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ilość spożywanych pokarmów, co ma w efekcie wpłynąć także na ogólną zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Jeśli chodzi o ujęcie czysto psychologiczne natomiast to będzie wywoływać zadowolenie, podwyższony poziom samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wiary w posiadane możliwości. Będzie tak przede wszystkim dlatego, że w społeczeństwie to właśnie osoby chude traktowane są jako bardziej atrakcyjne, lubiane i popularne oraz tolerowane przez społeczeństwo. Pomimo faktu, że nie powinniśmy oceniać człowieka po samym jego wyglądzie, to właśnie prezencja, w tym także budowa ciała będą rzeczami, na które zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu, czy też w momencie kiedy poznajemy jakąś osobę, to od pierwszego wrażenia, przeważnie wzrokowego zależy, czy będzie poznawali ją dalej. Odchudzanie wiąże się bezpośrednio z dietą odchudzającą i specjalnymi zestawami ćwiczeniowymi, które mają wspomagać proces odchudzania. Wszystko trzeba robić jednak z umiarem, nadmierne odchudzanie może bowiem prowadzić do problemów na tle psychicznym i chorób takich jak anoreksja, czy też bulimia oraz do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia.