Stomatolodzy

Posted on paź 31 2015 - 10:44am by admin

Tytuł stomatologa, a inaczej lekarza dentysty uzyskuje się po pięcioletnich studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym na uczelni medycznej. Prawo wykonywania zawodu lekarza uzyskuje się po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego LDEP. Po zdaniu egzaminu lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz całego obszaru twarzoczaszki oraz przyległych okolic. Aby wykonywać zawód można się zatrudnić w gabinetach stomatologicznych w państwowej służbie zdrowia lub samemu otworzyć swój gabinet. Jednak otwarcie samodzielnego gabinetu wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Dlatego też nie wszystkich młodych lekarzy dentystów stać na własne gabinety, ale najczęściej nie jeden z nich ma już gabinet po swoich rodzicach. Gabinety stomatologiczne są już najczęściej w każdej miejscowości w ośrodkach zdrowia, gdzie niektóre usługi są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast w prywatnych gabinetach najczęściej trzeba zapłacić samemu całkowity koszt leczenia.