Układu pokarmowego

Posted on lis 7 2014 - 1:24pm by admin

Układ pokarmowy jest tym, który w dzisiejszych czasach najczęściej cierpi ze względu na złe odżywianie, różnego typu szkodzące używki, stres, urazy mechaniczne i inne. Okazuje się, że wśród najpopularniejszych chorób tego układu należy wymienić między innymi: uchyłki w żołądku i jelitach, wrzody, wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego, grzybice, nietolerancje pokarmowe, chłoniaki, celiakię, enteropatię, zapalenia (trzuski, wątroby, woreczka żółciowego, wyrostka robaczkowego), polipowatość, zatrucia różnego typu, przepukliny, guzy, żylaki przełyku, krwawienia itp.