Układu nerwowego

Posted on lis 7 2014 - 1:24pm by admin

Przede wszystkim choroby układu nerwowego odnoszą się właśnie do aspektów mózgu i wszystkich nerwów, które znajdują się w całym naszym ciele. Jednocześnie należy zaznaczyć, że może to być główna przyczyna określonej choroby bądź też powikłania spowodowane inną chorobą. Choroby mogą wynikać z zaburzeń i problemów związanych z mózgiem, rdzeniem kręgowym, móżdżkiem bądź jako swoiste zapalenie nerwów w innych okolicach ciała. Między innymi wśród tego typu chorób wyróżnia się na przykład: migreny, afazje, nowotwory wszelkiego typu, choroby pourazowe, post-polio, porażenia, zespół Korsakowa, zapalenia mózgu, balizm, choroba Alzheimera i wiele innych.