Psychopatia

Posted on paź 31 2015 - 10:12am by admin

Czasami mówi się na to jako o osobowości antyspołecznej. Jest to swoiste zaburzenie struktury osobowości i ma trwały charakter. Dotyczy około trzech procent każdego społeczeństwa na świecie. Wiąże się ona z istnieniem trzech deficytów psychicznych, a mianowicie lęku, uczenia się oraz relacji interpersonalnych. Przy diagnostyce wymienia się następujące obserwacje wśród osób z psychopatią, jak: lekceważenie norm, nieliczenie się z uczuciami innych, skłonność do obwiniania innych, niska tolerancja, niemożność utrzymania związków, nierówne postępy w nauce lub pracy, łamanie prawa, brak odpowiedzialności, w tym rodzicielskiej. Wyróżnia się następujące psychopatie: fanatycy, niepewni siebie, depresanci, hipertymicy, o słabej woli, astenicy, chłodni uczuciowo, wybuchowi, o chwiejnym nastroju, żądni uznania. Przyczyny powstania psychopatii mogą być społeczno-kulturowe, genetyczne, fizjologiczne, psychologiczne, kulturowe, a także poprzez wczesne doświadczenia (z dzieciństwa).