Depresja

Posted on paź 31 2015 - 10:11am by admin

Uznawana jest za chorobę już cywilizacyjną i cierpi na nią coraz większa grupa ludzi na całym świecie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Najczęściej choroba ta rozwija się wolno i niepostrzeżenie. Jednocześnie stopniowo powoduje obniżenie nastroju, człowiek staje się apatyczny, mniej aktywny, coraz trudniej i mniej chętnie nawiązuje kontakty, unika ludzi, zamyka się w sobie, wprost szuka samotności. Rozróżnia się wiele typów depresji, a mianowicie: epizodyczną (trwa mniej niż dwa lata), zaburzenia depresyjne nawracające (depresja endogenna – przyczyną czynniki biologiczne oraz egzogenna – czynniki wewnętrzne poprzedzone stresującym zdarzeniem), depresję przewlekła (minimum dwa lata) i poschizofreniczną, a także depresję poporodową.