Immunologia

Posted on lis 7 2014 - 1:21pm by admin

Nauka ta wywodzi się zarówno z biologii, jak i samej medycyny w sobie. Zajmuje się przede wszystkim biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowych i obronnych organizmu na określony patogen bądź inne substancje obce dla ustroju, jak toksyny czy transplantaty. Badana jest tutaj prawidłowość owej reakcji, jak i jej ewentualnie pojawiające się zaburzenia. Nawet immunologię podzielić można na kilka, a nawet kilkanaście poddziedzin, jak immunobiologię, immunochemię, immunogenetykę, immunohematologię, immunofarmakologię, immunoonkologię, serologię, immunodiagnostykę i wiele innych.