Fizjologia

Posted on lis 7 2014 - 1:21pm by admin

Jest to jedna z nauk podstawowych medycyny. Odnosi się do czynności życiowych organizmów. Między innymi nauka ta bada prawa odpowiadające za pracę narządów, komórek, tkanek, a także procesów integracyjnych regulacyjnych, które między nimi istnieją. Najczęściej dzieli się ją na fizjologię zwierząt oraz roślin, a w zwierzętach wyróżnia się też i człowieka. Jednocześnie w miarę rozwoju nauki pojawiły się też podziały na węższe grupy organizmów, jak i na konkretne narządy bądź funkcje, które spełniają. Dlatego też między innymi wyróżnić można fizjologię komórek, mowy, patologiczną, układu nerwowego, człowieka, a także elektrofizjologię.