Embriologia

Posted on lis 7 2014 - 1:21pm by admin

Inną nazwą jest endogeneza. Nauka ta zajmuje się rozwojem zarodkowym organizmów żywych, w tym przypadku człowieka. Jednocześnie w jej ramach mieszczą się nie tylko procesy związane z samym zarodkiem od momentu zapłodnienia, poczęcia, aż po urodzenie, ale jednocześnie również stanem i zachowaniem się organizmu matki w tym czasie, jak i podczas porodu. Jest ona pośrednim dowodem teorii ewolucji. Embriologię dzieli się na kilka poddziedzin, a mianowicie na: opisową, ogólną i szczegółową, fizjologiczną, a także mechanikę rozwoju.