Nauki podstawowe

Posted on lis 7 2014 - 1:12pm by admin

Do takich nauk należą anatomia człowieka, która też dzieli się na podziały, jak anatomia prawidłowa i patologiczna. Biochemia to nauka na pograniczu chemii organicznej i biologii, jak białka, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe i aminokwasy. Biofizyka zaś to zajmuje się procesami fizycznymi związanymi z funkcjonowaniem obiektów żywych. Jak tkanki, organy. Embriologia zajmuje się rozwojem zarodków organizmów zwierzęcych także człowieka i roślin. Fizjologia zajmuje się czynnościami życiowymi organizmów, narządów, komórek, tkanek. Histologia zajmuje się budową i funkcjonowaniem tkanek, a nauka o chorobach tkanek nosi nazwę histopatologia. Immunologia jest z pogranicza biologii i medycyny zajmuje się reakcją odpornościowo-obronnej organizmu. Słynny badacz to przede wszystkim Ludwik Pasteur. W medycynie zawsze lekarz jest tym, który leczy, ale i bada jej przyczyny. Jednocześnie należy zaznaczyć, że owe nauki podstawowe są swoistą podwaliną pod medycynę samą w sobie, którą znamy i z którą nam się w ogóle ona kojarzy.