Tomografia komputerowa

Posted on lis 7 2014 - 1:18pm by admin

W skrócie określa się ją jako TK. Jest to jeden z rodzajów tomografii rentgenowskiej. Daje możliwość pozyskania obrazów tomograficznych badanego obiektu. Można je wykonywać w formie obrazów przekrojowych, czyli 2D lub przestrzennych, czyli 3D. Jest ona coraz popularniejszą metodą uzyskiwania obrazów w medycynie. Badanie samo w sobie jest bezbolesne i w ogóle nieinwazyjne. Daje niezwykle szczegółowe informacje, co do badanego obiektu. Badanie jest szybkie i proste. Daje możliwość wykrycia obrażeń wewnętrznych.