Metody diagnostyczne

Posted on lis 7 2014 - 1:12pm by admin

Jak wiadomo, aby dobrze rozpoznać chorobę trzeba przeprowadzić rozpoznanie, czyli metody diagnostyczne. Do takich metod diagnostycznych należą badania czynnościowe układu oddechowego, badania krwi, fizykalne, elektroencefalografia, elektrokardiografia, endoskopia, objawy choroby, obrazowanie medyczne, odruchy, diagnostyka laboratoryjna, markery nowotworowe. Jeżeli lekarz chce dobrze rozpoznać chorobę, to musi ją najpierw zdiagnozować i do tego celu musi wybrać metodę, dzięki której rozpoznanie nastąpi to szybko i trafnie. Często się zdarza, że trzeba zlecać po kilka metod, aby wykluczyć przypuszczenia. Niekiedy mimo trafnych podejrzeń metody diagnostyczne zawodzą. Dlatego też niektórzy pacjenci szukają po objawach w książkach medycznych czy paramedycynie ratunku i czasami sami odkrywają, co tak naprawdę im dolega. Jednak zawsze należy się zbadać i zawierzyć metodom diagnostycznym, aby być spokojnym, że dane objawy i daną chorobę można wykluczyć. Czasami badania trzeba powtórzyć. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w większości przypadków jedno badanie zaspokaja kilka w swoim odczycie kilka chorób, a przynajmniej na przykład jakąś konkretną ich grupę.