MEDYCYNA

Posted on lis 7 2014 - 1:12pm by admin

Jest nauką empiryczną opartą na doświadczeniach, a obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich leczenia. Ojcem medycyny był Hipokrates, zaś nowożytnej Paracelsus. W ostatnich czasach wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach. Podstawowymi naukami medycyny są anatomia, biochemia, biofizyka, biologia medyczna, embriologia, fizjologia, histologia, immunologia. Do dziedzin medycyny należą alergologia, andrologia i urologia, balneologia, bariatra, chirurgia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia refrakcyjna, sercowo-naczyniowa, stomatologiczna, szczękowo-twarzowa, układu nerwowego, neurotraumologia, urazowa i ortopedia, przeszczepianie narządów, dermatologia i wenerologia, kosmetologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, farmakologia, farmakologia kliniczna, farmakodynamika, toksykologia, toksykologia kliniczna, gastrologia, ginekologia i położnictwo, hematologia, immunologia, serologia, transfuzjologia i wiele innych. Medycynę dzieli się też na rodzaje, jak transportu, ratownictwo i tak dalej.