Onkologia

Posted on lis 7 2014 - 1:07pm by admin

Dziedzina ta zajmuje się przede wszystkim różnymi schorzeniami nowotworowymi, a więc ich rozpoznawanie oraz leczeniem. Czasami również obejmuje to czysto psychologiczne rozmowy, podtrzymywanie na duchu czy opiekę paliatywną, środowiskową, skierowanie do domu opieki itp. Jednocześnie onkologia zajmuje się wszystkimi praktycznie nowotworami, niezależnie od ich etapu (wczesne lub późne), rozmiarów, umiejscowienia, działania, charakteru itp. Czasami to właśnie onkolog jest w stanie skierować danego pacjenta na kolejne etapy leczenia, na przykład chemioterapię, farmakoterapię czy chirurgię.