Neurologia

Posted on lis 7 2014 - 1:07pm by admin

Jest to swoista dziedzina medycyny, która specjalizuje się w chorobach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jest ona pokrewna psychiatrii. Neurologia zajmuje się głównie procesami, które uszkadzają układ nerwowy, a z kolei psychiatria raczej chorobami, których źródłem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako swoistej całości. Głównymi chorobami, które obejmują neurologię, są urazy, guzy, nowotwory, ataksje, miopatie, choroby dziedziczne, naczyniowe, mitochondrialne, rdzenia kręgowego i innych części układu nerwowego, zaburzenia ruchowe, zespoły otępienie, paraliże, uciski wszelkiego typu, choroby demielinizacyjne, zakażenia itp.