Dziedziny medycyny

Posted on lis 7 2014 - 1:07pm by admin

Medycyna sama w sobie jest tak obszerną dziedziną, że wprost prosi się o podział na mniejsze. Faktem jest, że na studiach zadaniem każdego studenta jest opanowanie praktycznie wszystkich informacji i umiejętności, które wymagane są w każdej dziedzinie związanej z medycyną. Jednocześnie już po studiach wybiera się specjalizację, która obowiązuje nas do końca życia, w której czujemy się najlepiej i w której my jesteśmy najlepsi. Jednocześnie wyróżnia się wprost setki dziedzin medycyny, jak na przykład: internę, pediatrię, alergologię, anestezjologię, chirurgię, desmologię, diabetologię, endokrynologię, epidemiologię, okulistykę, laryngologię, gastologię, kardiologię, neonatologię, ginekologię, onkologię, neurologię, patologię, stomatologię, reumatologię i wiele innych. każda z nich zajmuje się tylko i wyłącznie swoją dziedziną. Jeśli na przykład wymagana jest operacja z ukierunkowaniem na określone narządy, to wybiera się chirurga, który się w nich specjalizuje bądź prosi przynajmniej o jego asystę przy zabiegu.