Kontrowersje zw. z AIDS

Posted on lis 7 2014 - 1:56pm by admin

Niewielka grupa naukowców będzie sugerowała, że pomiędzy HIV oraz AIDS nie występuje żaden związek, czy też kwestionują całkowicie istnienie samego HIV. Stwierdzenia te uznawane są jednak za bezpodstawne przez większość społeczności naukowców. Społeczność ta bowiem argumentowała będzie, że w hipotezach alternatywnych pod uwagę bierze się tylko wybiórcze z dowodów na zależności występujące pomiędzy HIV oraz AIDS. Osoby negujące powiązania z HIV upierają się jednak, że z tego powodu wyciągane są niedokładne wnioski i rozpoznania, ludzie zastraszani są psychicznie, leczenie jest szkodliwe, a dodatkowo roztrwaniane są publiczne środki.