Anoreksja

Posted on lis 7 2014 - 1:59pm by admin

Pojęcie anoreksji pochodziło będzie z języka greckiego i jest połączeniem dwóch słów oznaczających pozbawienie apetytu. Zaburzenie to objawia się w postaci celowej utraty wagi, która wywołana jest i następnie podtrzymywana przez osobę chorą. Obraz własnego ciała staje się w tym momencie zaburzony, osoby chore uważają, że cały czas są grube. Oprócz tego lęk ten przybierać zaczyna w końcu postać uporczywą, w związku z czym pacjent zaczyna wyznaczać sobie jak najmniejszy limit wagi do osiągnięcia. Choroba dotyczyła będzie przede wszystkim dziewczyn i kobiet od dziesiątego do dwudziestego pierwszego roku życia. Choroba ta po raz pierwszy opisana została w wieku dziewiętnastym, ostatnie stulecie to jednak czas jej rozpowszechnienia się i rozwoju. Do innych charakterystycznych cech anoreksji zaliczyć będziemy mogli postępujące bardzo szybko i niosące z sobą tragiczne skutki wyniszczenie organizmu. Będzie ono pozostawiało bardzo często nieodwracalne zmiany. Nieleczona anoreksja będzie mogła prowadzić do śmierci w około dziesięciu procentach przypadków.