Zwykielski Grzegorz

Posted on lis 7 2014 - 1:35pm by admin

Urodził się w 1914 roku w Warszawie, a zmarł w 1984 roku w Sztokholmie. Był polskim chirurgiem, czynnie związanym z gdańską Akademią Medyczną. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, potem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Dyplom uzyskał tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. W 1945 roku przeniósł się do Gdańska i tam też został organizatorem powojennej Polskiej Akademii Lekarskiej. Pracował jako starszy asystent w Klinice Chirurgicznej. Należał do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego itp.