Specjalności chirurgiczne

Posted on lis 7 2014 - 1:40pm by admin

Całe nauki medyczne można podzielić na specjalności, zwłaszcza związane z daną dyscypliną. Do takich specjalności można zaliczyć medycynę, stomatologię, farmację, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna i biologia medyczna. Cała medycyna jest to nauka empiryczna oparta na wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich leczenia. W ostatnich czasach wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach. Stomatologia zajmuje się leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Farmacja zaś to nauka o lekach syntetycznych i pochodzenia naturalnego, kosmetyków oraz żywności. Zdrowie publiczne zaś zajmuje się zdrowiem na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej. Położnictwo obejmuje fizjologiczny okres ciąży związane jest z ginekologią. Ratownictwo to zespoły pogotowia ratunkowego system powołany do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Diagnostyka laboratoryjna zajmuje się badaniem in vitro i opisywaniem parametrów materiałów pobranych od pacjenta. Technologia medyczna jest ściśle związana z świadczeniem opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami.