Kurzbauer Roman

Posted on lis 7 2014 - 1:35pm by admin

Urodził się on w 1941 roku w Warszawie. Jest politykiem mniejszości niemieckiej, a jednocześnie lekarzem, nauczycielem akademickim i był posłem na Sejm II kadencji. Studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Uzyskał tytuł doktora z chirurgii plastycznej, a potem habilitował się z chirurgii ogólnej. Posiada stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykłada też dodatkowo w Opolu i w Raciborzu. Jest ordynatorem oddziału chirurgii Szpitala Rejonowego w Raciborzu.