Hilgers Thomas

Posted on lis 7 2014 - 1:37pm by admin

Był on ginekologiem, chirurgiem i specjalistą od kobiecych chorób, a także twórcą tak zwanej naprotechnologii. Pracował on w Uniwersytecie Creightona w Omaha. Opracował tam metodę obserwacji płodności na podstawie wskaźników do łatwego i obiektywnego monitorowania hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. Jest on też założycielem i dyrektorem Instytutu Naukowego im. Papieża Pawła VI w Omaha w stanie Nebraska. Opublikował on również w 2004 roku podręcznik dla lekarzy i instruktorów, ponad tysiącdwustustronicowy. Według niego instruktorem naprotechnologii wcale nie musi być lekarz.