CHIRURGIA

Posted on lis 7 2014 - 1:40pm by admin

Jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Jest też nauką nadrzędną i zawiera wiele pod specjalności. Identyfikowana jest najczęściej z chirurgią ogólną. Oprócz chirurgii zabiegowej są też jeszcze inne dziedziny chirurgii zachowawczej. Chirurg zawsze musi wybierać mniejsze ryzyko. Czasami mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji. Ogólna część dotyczy zasad gojenia się ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed operacyjnego jak i po operacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej. Zaś część szczegółowa obejmuje działy narządowe, jak klatki piersiowej, naczyń, sercowo-naczyniowa, układu nerwowego, urologia, szczękowo-twarzowa, onkologiczna, urazowa, ortopedia. Najmłodszymi działami zaś są chirurgia przeszczepiania narządów, dziecięca. W każdym przypadku jest to bardzo ciężka i odpowiedzialna dziedzina medycyny w wielu wypadkach ratująca życie ludzkie.