You Are Browsing ‘Nauki podstawowe’ Category

Nauka ta znajduje się praktycznie na styku chemii organicznej oraz biologii. Przede wszystkim zajmuje się substancjami...

Nauka ta wywodzi się zarówno z biologii, jak i samej medycyny w sobie. Zajmuje się przede wszystkim biologicznymi i biochemicznymi...

Jest to jedna z nauk podstawowych medycyny. Odnosi się do czynności życiowych organizmów. Między innymi nauka ta bada...

Jest to swoista nauka, która odnosi się do rozwoju, budowy oraz funkcji różnego typu tkanek, które znajdują się w...

Jest to jedna z podstawowych nauk, która obejmuje medycynę. Jednocześnie określana jest jako jedna z najstarszych wśród...

Inną nazwą jest endogeneza. Nauka ta zajmuje się rozwojem zarodkowym organizmów żywych, w tym przypadku człowieka....

Należy przyznać, że medycyna nie jest dziedziną jednolitą, która zawiera tylko i wyłącznie jedną tematykę w swoich...